Afhandlingen er et forsøg på at beskrive og delvis afklare genrebegrebets kompleksitet ved at præsentere tre centrale teoretiske positioner, der forholder sig differentieret til forskellige aspekter af genrebegrebet. Genrebegrebets kompleksitet og modstand mod normative definitioner afspejler sig også i læreplanernes vanskeligheder med at definere konsistente genreforståelser; genrebegrebet fremtræder ofte noget ambivalent i læreplanernes paragraffer. Det tilsyneladende diffuse genrebegreb volder også problemer når det skal realiseres i en konkret sammenhæng, nemlig genreskrivning i ungdomsuddannelserne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag – en undersøgelse af skriftlig genrekompetence i elevbesvarelser fra de fire ungdomsuddannelser
Forfatter: Anke Piekut
Institution: Syddansk Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 309
Årstal: 2012