Denne artikel er baseret på vores oplevelse fra vintermødet i Chicago for den amerikanske fysiklærerforening (AAPT). Første del er en præsentation af nogle af de forskningsprojekter vi fik indsigt i gennem foredrag og workshops under mødet. Disse er: “Understanding by Design”, “Investigative Science Learning Environment”, “Physics by Inquiry and Tutorials”, “Science Education for New Civic Engagement and Responsibilities” og “Clicker Questions and Peer Instruction”. Anden del er vores egne refleksioner over forskellene mellem amerikanernes og danskernes måde at bedrive forskning inden for fysikdidaktik på. Vi vurderer at amerikanerne primært fokuserer på løsninger, mens vi mest fokuserer på at forstå problemerne. Vi afslutter med et oplæg til diskussion af fysikdidaktikkens rolle og rationaler.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fysikdidaktik på amerikansk - en beretning om forskningens rolle og rationaler
Forfatter: Bjørn Friis Johannsen & Lærke Bang Jacobsen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2009 (2), s. 56-72, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Analyse
Omfang: 17
Årstal: 2009