Fysik A og B på htx og stx gennemgik med reformen i 2005 en række ændringer. Denne rapport samler op på de første erfaringer efter de første studenter efter reformen dimitterede i sommeren 2008. Evalueringen vurderer fysik A og B på htx og stx i forhold til de gældende regler i bekendtgørelser og læreplaner og belyser i særdeleshed de forhold i læreplanerne der kan betragtes som nyskabelser.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fysik A og B på htx og stx
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 99
Årstal: 2009