Forord

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2002 aftalte parterne – Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg kommuner og Gymnasieskolernes Lærerforening – et projekt, kaldet Den gode Skole. I dette projekt indgår et tema om fremtidens ledelse af gymnasieskolerne, som denne publikation omhandler sammen med søsterpublikationen GYMNASIEPÆDAGOGIK 50.

Dette bind rummer to foredrag fra den konference, der blev afholdt i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten fra den undersøgelse, som Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet, gennemførte inden for projektets rammer i skoleåret 2003-2004 (GYMNASIEPÆDAGOGIK 50).

Bogens første bidrag – af professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet – beskæftiger sig med mulighederne for strategiske ledelse i det almene gymnasium. Hans bidrag er funderet i en undersøgelse, der sammenligner ledelsesforhold i det almene gymnasium med ledelsesforhold i erhvervsgymnasiale uddannelser.

Bogens andet bidrag – af udviklingskonsulent Lone Nordskov Nielsen, Udviklingsafdelingen, Århus Amt – giver på baggrund af en karakteristik af den gymnasiale arbejdskultur samt en beskrivelse to scener, hvor ledelse skal finde sted, en perspektivering af de forskellige ledelsesopgaver.

DIG takker hermed de to forfattere for at stille deres konferencebidrag til rådighed for GYMNASIEPÆDAGOGIK’s læsere.

Erik Damberg,
redaktør

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fremtidens ledelse af gymnasieskolerne II
Forfatter: Kurt Klaudi Klausen & Lone Nordskov Nielsen
Institution: Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet; VIA University College
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 51, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Bog
Omfang: 60
Årstal: 2004