Stine Timmermann (ST) beskriver en form for undervisning som giver mindelser om min egen universitetsundervisning for ca. 40 år siden. I de mange år har i hvert fald gymnasiematematikundervisningen flyttet sig fra den beskrevne DSB matematikundervisning (Definition-Sætning-Bevis). For at studerende skal kunne forstå indholdet af beviser og indse nødvendigheden af beviser, skal dette trænes i den gymnasiale undervisning. Det er på det gymnasiale niveau at faget matematik udvikler sig fra at være et kundskabs- og færdighedsfag til også at være et videnskabsfag. Her udvider fagets genstandsfelt sig fra det konkrete til også at omfatte det abstrakte. Og hvor de der undervises, med stx-bekendtgørelsens ord gennemgår en “… udvikling fra elev til studerende”.Stine Timmermann oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fra overbevis til bevis
Forfatter: H.C. Thomsen
Institution: Frederiksberg Gymnasium
Udgivelse: MONA 2007 (3), s. 104-106, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 3
Årstal: 2007