Denne rapport præsenterer resultaterne af evalueringen af optagesystemet til de gymnasiale uddannelser. Optagesystemet er en del af et større system der skal bidrage til at de unge efter grundskolen finder vej til en ungdomsuddannelse der passer til deres interesser og forudsætninger. Evalueringen belyser processen fra det tidspunkt hvor en elev i en af grundskolens afgangsklasser har besluttet sig for at søge om optagelse på en gymnasial uddannelse, til det tidspunkt hvor det er afgjort om han eller hun kan optages. Evalueringen fokuserer på grundskolens og Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU’s) praksis med at indstille ansøgere til optagelsesprøve og på de gymnasiale uddannelsers tilrettelæggelse af optagelsesprøver. På baggrund af erfaringerne med det hidtidige optagesystem peger rapporten på en række områder der vil være vigtige i den fremtidige udvikling af systemet – ikke mindst i forbindelse med implementeringen af den nye vejledningslov og de kommende vurderinger af elevernes uddannelsesparathed.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fra grundskole til gymnasiale uddannelser - evaluering af optagesystemet til de gymnasiale uddannelser
Forfatter: Bo Söderberg (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 104
Årstal: 2010