Videnskabsteaterforestillingen Den Magiske Kugle er en forskningsfortælling, og denne afhandling undersøger, hvad der er på færde, når et naturvidenskabeligt indhold kommunikeres på denne måde til gymnasieelever. Der er bred enighed om, at der i Danmark skal gøres en ekstra indsats for at sikre, at flere unge mennesker søger ind på en naturvidenskabelig uddannelse, og i det perspektiv anskues forestillingen som en naturfagsindsats. Der er brug for, at naturfagsindsatser bliver forskningsfunderet, hvilket er hovedberettigelsen af nærværende projekt. Projektets omdrejningspunkt er Den Magiske Kugle, som er et biofysisk eventyr fra forskningens virkelige verden. Igennem denne fortælling formidles den aktuelle frontforskning, som den bruges i forsøget på at finde en mulig kur mod kræft. Forestillingen anvender en lang række dramaturgiske virkemidler for at holde publikum fanget i et narrativt begær og i didaktiseringen af det videnskabelige indhold inddrager de tre forskere i forestillingen en lang række metaforer og hverdagsforståelser.

Projektet består af empiribaserede undersøgelser af elevernes påvirkning af og erkendelse gennem det, at blive fortalt, det der i projektet kaldes narrativ reception. Den narrative receptionsanalyse viser, at der er tre ting, der har afgørende betydning for elevernes modtagelse af forestillingen: Deres individuelle interesse, som også er tæt forbundet med deres faglige forudsætninger for at modtage forestillingen, samt deres forventninger til videnskabsteatergenren og deres holdning til performernes optræden. I forbindelse med forestillingen blev der designet, afprøvet og undersøgt to forskellige undervisningsprojekter, der havde til formål at forankre forestillingen i elevernes egen praksis i gymnasiet. Designet var baseret på elementer der fanger og fastholder en interesse og som medierer reflekteret dialog om forestillingen. Projektets metodologiske grundlag er design-based research og til empiriindsamling anvendes en bred vifte af kvalitative metoder. Fem gymnasieklasser har set Den Magiske Kugle tre naturfaglige klasser og en samfundsvidenskabelig klasse, i alt 90 elever. Samlet viser resultaterne, at Den Magiske Kugle har interestingness fordi emnet i forestillingen er personligt relevant for alle uanset faglige præferencer. Desuden formår forestillingen at skabe sammenhæng imellem alle de naturvidenskabelige fag og vise fagenes anvendelsespotentiale. Selve fortællingen om forskningsprocessen har primært vakt interesse hos de naturfaglige elever mens de kunstneriske virkemidler overvejende har bidraget positivt til forståelsen og fastholdelsen af koncentrationen hos hele modtagergruppen. Undersøgelser af forankringsaktionerne viser, at eleverne oplever, at de har givet anledning til meningsfuld bearbejdning af forestillingens faglige indhold gennem samarbejdende læring, hvorved forankringerne gav eleverne en større forståelse for forestillingen.

På grundlag af resultaterne konkluderes det, at Den Magiske Kugle kan anvendes til gymnasieelever med tre forskellige formål: Det første er som naturfagsindsats, for at øge unge menneskers interesse for naturvidenskab. Det andet er at fortællingen har format til at være omdrejningspunkt i et tværfagligt projekt og hjælpe elever og lærere med at skabe meningsfuld sammenhæng mellem fagene. For det tredje har den format til, på en og samme tid, at repetere, samle og bygge videre på den viden elever har fra deres gymnasiale fag og derigennem påvirke og støtte deres selvopfattelse som naturfaglige elever. Det at forestillingen har dette format er mest udtalt i forhold til elever der allerede har en interesse for naturvidenskab, hvilket understreger bredden i forestillingens potentielle målgruppe.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fortællinger i Naturvidenskaben: En empiribaseret undersøgelse af videnskabsteaterforestillingen Den Magiske Kugle og dens forankring i gymnasiepraksis
Forfatter: Stinne Hørup Hansen
Institution: Syddansk Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 318
Årstal: 2008