Undervisning og uddannelse kan både skabe og fjerne unges motivation for bestemte fag eller for at uddanne sig overhovedet. Denne rapport præsenterer hovedresultaterne fra et projekt, som har forsøgt at sætte fokus på, hvad gymnasieelever synes er interessant ved de naturvidenskabelige fag, og hvordan man kan tilrettelægge undervisning på en måde, som vækker elevernes interesse. Projektet omfatter en undersøgelsesfase, hvor elever og lærere på tre skoler er blevet interviewet og observeret, og hvor lærere i dialog med forskere har designet undervisningsforløb, som kunne understøtte elevernes interesser. Rapporten præsenterer de væsentligste punkter fra undersøgelsen og nogle af de pædagogiske greb, man kan bruge for at tage højde for de erfaringer, lærere og elever gav udtryk for. Undersøgelsen er gennemført af Henriette Tolstrup Holmegaard, Lene Møller Madsen, Sofie Birch Jensen og Lars Ulriksen. Endvidere har Olga Trolle og Dorte Christiansen Elmeskov deltaget i undersøgelsesfasen, først og fremmest med spørgeskemaundersøgelserne. Alle er tilknyttet Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet. Projektet er gennemført i samarbejde med Forum 100% og er finansieret af de involverede skoler samt af en bevilling fra Undervisningsministeriet. Projektet blev gennemført i perioden maj 2012 til juni 2013. Rapporten blev afsluttet 1. oktober 2013 og præsenteret ved en konference den 7. november 2013.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Forstå, Fange og Fastholde: Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag
Forfatter: Henriette Tolstrup Holmegaard, Lene Møller Madsen, Sofie Birch Jensen & Lars Ulriksen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: Erhvervskolernes Forlag
Genre: Rapport
Omfang: 48
Årstal: 2013