Høje-Taastrup Gymnasium og Paderup Gymnasium har iværksat forsøg med treårige gymnasieforløb for elever med Aspergers syndrom. Undervisningsministeriet har bedt EVA om at gennemføre en evaluering af forsøgene. Denne rapport er en delevaluering som fokuserer på det første gymnasieår for de tre klasser.Delevalueringen har til formål: 1) At belyse i hvilken grad eleverne i løbet af 1.g sættes i stand til at opnår de forventede faglige og overfaglige mål for 1.g.. 2) At undersøge styrker og svagheder ved de særlige foranstaltninger gymnasierne har etableret for at eleverne kan nå målene.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Forsøg med gymnasieforløb for elever med Aspergers syndrom - delevaluering
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 61
Årstal: 2010