Det første år er gået i ”Reform2017”-projektet, og projektet er et år inde i reformeringen af de gymnasiale uddannelser. Dette særnummer af GymPæd2.0 præsenterer de første resultater fra det longitudinale forskningsprojekt ”Reform 2017”, hvor et hold forskere inden for uddannelsesvidenskab på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, følger 37 skoler med i alt 48 gymnasiale uddannelser i 4 år. Målet er, gennem kvantitative og kvalitative data og analyser, at forstå, hvordan reformen udvikler og udfolder sig såvel på det enkelte gymnasium som i gymnasiet generelt med henblik på at skabe solid viden om den aktuelle situation i det danske gymnasium. Projektet hedder ”Reform 2017”, fordi reformen er afsættet, men projektets interesse retter sig mod ’Gymnasiet anno 2017’ og i at forstå de sidste 20-25 års udviklinger og forandringer, hvilket artiklerne i dette tidsskrift tydeligt viser.

SDU-forskergruppen bag projektet samler i denne udgave af GymPæd 2.0 analyser og resultater, som i særlig grad har optaget dem på baggrund af den omfangsrige og udfoldede baselineundersøgelse, de har foretaget i skoleåret 2017/2018. 

Artiklen ”Forskydning af ansvar og forventninger i de gymnasiale uddannelser” baserer sig på en læsning af udviklingen igennem de seneste 13 års reformer af gymnasierne, og her konstateres det, at reformprocesserne har øget gymnasiernes fokus på deres udadvendte strategiske kapacitet, hvilket har ført til forskydninger i balancen mellem ”institutionernes indre styringsprocesser (fag og dannelse)” og ”skolens funktion som (politisk) element i det omgivende samfund”. Denne forskydning af ansvar og forventninger analyserer vi set fra eleverne, lærerne og ledernes perspektiv, og vi giver et bud på, hvad status er.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Forskydning af ansvar og forventninger i de gymnasiale uddannelser
Forfatter: Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen & Lilli Zeuner
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gympæd 2.0 (20), 18-21
Genre: artikel
Omfang: 4
Årstal: 2018