Viden skal være direkte anvendelig i undervisningen

Undervisere benytter primært de formater, som de mener, er lettest at omsætte til praksis i deres undervisning. 80 % henter viden fra bøger, mens 56 % bruger konferencer og kurser. Hele 60 % bruger forskningsartikler, men kun 38 % finder dem lette at omsætte i undervisningen.Underviserne finder forskningsbaseret viden interessant, da det kan give dem sikker viden om valg af metoder. Dog er forskningsbaseret viden sjældent direkte omsættelig i undervisningen, hvorfor denne type viden generelt ikke prioriteres.

Undersøgelsen har til formål at skabe viden om:

  • Hvordan den producerede viden spredes
  • Hvordan undervisere og lærere på ungdomsuddannelserne anvender viden via forskellige kanaler
  • Hvordan forskningsbaseret viden skabes, remedieres og deles mellem producenter, brugere og katalysatorer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Forskningskortlægning og vidensspredning inden for ungdomsuddannelserne
Forfatter: Peter Koudahl, Kira Solveig Larsen, Bente Bjørnholt & Katrine Nøhr
Institution: VIVE Det nationale forsknings - og analysecenter for velfærd
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 92
Årstal: 2018