I forrige nummer af MONA (2007(2)) gør Jens Dolin (JD) i artiklen “Naturvidenskab efter gymnasiereformen – intentioner og resultater” status over naturfagenes og især fysiks nye identitet under den nye gymnasieordning. Vi deler JD’s vurdering af  reformen som ikke blot et modefænomen, men også en nødvendig tilpasning (selvom det jo som RUC’ere falder os lidt for brystet at JD daterer indførelsen af projektarbejde og tværfaglighed i uddannelsessystemet til begyndelsen af 1980’erne, altså 10 år efter indførelsen af det på RUC). Vi kan også følge mange af JD’s overvejelser over didaktiske udfordringer i reformens kølvand. Derimod finder vi JD’s tilsyneladende traditionelt instrumentalistiske opfattelse af sammenhængen mellem matematik og fysik i fysikundervisningen overfladisk og bekymrende. Og det er emnet for kommentaren. Jens Dolins oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Formelfri fysikundervisning
Forfatter: Bjarke Skipper Petersen & Jens Højgaard Jensen
Institution: Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet
Udgivelse: MONA 2007 (3), s.100-103, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 4
Årstal: 2007