Københavns VUC deltog i et udviklings- og interventionsprojekt om nye undervisningsformer, ny evalueringspraksis og skriftlighed.

Det københavnske VUC ville først og fremmest have afdækket de forskningsmæssigt veldokumenterede redskaber til at kunne integrere en ny evalueringspraksis i den daglige undervisning. Samtidig ville man kvalificere arbejdet med kriteriebaserede formative responsformer.

Målet var at udvikle nye former for respons/feedback i forbindelse med det skriftlige og mundtlige arbejde for at kvalificere kursisternes faglige progression. På baggrund af undervisernes tilbagemeldinger og erfaringer peger forsker Anke Piekut på en række relevante indsatsområder og giver gode råd til, hvordan underviserne kan kvalificere arbejdet med kursisternes faglige ressourcer.

Hun peger blandt andet på, at formativ respons er ved at vinde genklang i undervisningssystemet. Alligevel savnes der en mere omfattende implementering af formativ respons, som genkommende praksis, hvilket bl.a. skyldes den stærke tradition for summative evalueringer, der viser, hvad man allerede har lært.

Download PDF →

Fakta

Titel: Formativ feedback og ny undervisningspraksis. Et udviklingsprojekt på KVUC
Forfatter: Anke Piekut
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 41
Årstal: 2015