Det forekommer meget perspektivrigt at arbejde med sammenlignende fagdidaktik (SFD), og vi får et meget vigtigt input hertil fra Frede V. Nielsen. Men det er vigtigt, at hans forskningsprojekt ikke på forhånd lægger sig fast på et bestemt ambitionsniveau for SFD som selvstændig videnskabelig disciplin og på en bestemt analysemodel, men er åben over for forskellige impulser, og selv er opsøgende i forhold hertil, og det er vigtigt at arbejde videre med udvikling af formålet for projektet. Derfor opfordrer jeg til, at de to positioner, som vi måske kan se tone frem som en forskellighed hos initiativtagerne Frede V. Nielsen og Ellen Krogh, undersøges og fastholdes som mulige positioner for et frugtbart spændingsfelt for SFD. Vælger vi en snæver afgrænsning til bestemte analysemodeller og tilgange til fagdidaktisk forskning, risikerer vi at fjerne dynamikken. De oprindelige artikler om SFD kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Formål og ambitionsniveau i sammenlignende fagdidaktik
Forfatter: Torben Spanget Christensen
Institution: Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet
Udgivelse: CURSIV 2011 (7), Institut for Uddannelse og Didaktik, Aarhus Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 7
Årstal: 2011