Hvordan kan vi styrke unges læselyst og forny litteraturundervisningen i gymnasiet? Det er temaet for denne publikation, hvor gymnasielærere kan få inspiration til nye måder at gribe undervisningen i skønlitteratur an på, og dermed styrke elevernes sproglige og litterære indsigt – og lyst til at læse mere. Publikationen tager udgangspunkt i et Læselystprojekt, hvor unge forfattere har overtaget danskundervisningen i en kortere periode. Projektet blev afviklet i 2005 og 2006, hvor i alt seks forfattere gennemførte undervisningsforløb i elleve klasser i Odense, Århus og København. Projekterne viser, at både elever og forfattere kan få udbytte af den slags forløb. Eleverne får indblik i ny eksperimenterende, dansk litteratur, som de normalt ikke præsenteres for i undervisningen eller læser på egen hånd. Og forfatterne oplever at stå ansigt til ansigt med et publikum, der ikke reagerer helt på samme måde som tilhørerne til oplæsningsarrangementerne i det litterære miljø. Undervisningsforløbene kan derfor både styrke forfatternes lyst til at opleve et levende publikum, og elevernes mulighed for at få stimuleret læselysten. Der bringes i heftet en del tekster, som er skrevet af gymnasieelever. Teksterne er anonymiseret.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Forfattere i gymnasiet
Forfatter: Peter Kaspersen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Læselyst – tre ministeriers kampagne om bøger og læsning 2007, Biblioteksstyrelsen
Omfang: 52
Årstal: 2007