I det moderniserede, almene gymnasium skal lærerne deltage i tværfaglige team. Lærerne skal desuden sammen med kolleger og skolens ledelse definere fælles mål og indsatsområder. Sådanne krav er fulgt i kølvandet på Udviklingsprogrammet, og vil i fremtiden – med endnu større vægt – være indarbejdet i den hverdag som gymnasiereformen (2003) stiller i udsigt. Udover en delvis ændring af organiseringen af arbejdet, medfører dette at lærerne i højere grad må inddrage personlige kompetencer i de forhandlinger o.l. som samarbejdet medfører. På denne baggrund sætter artiklen fokus på gymnasielærernes egne opfattelser af de formaliserede samarbejdsrelationer. Artiklen bygger på interviewundersøgelse, der er foretaget i forbindelse med mit ph.d-studium, på undersøgelser udført af GL (2001) og af en evalueringsgruppe for undervisningsministeriet (2003).

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: »I forbindelse med team skal der nødigt være kærlighed« – om de personlige dimensioner i gymnasielærernes formaliserede samarbejde
Forfatter: Åse Lading
Institution: Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
Udgivelse: Karen Borgnakke (red.), Et analytisk blik på senmodernitetens gymnasium, Gymnasiepædagogik, Nr. 47, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, s. 123-152
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 30
Årstal: 2004