Selvom unge insisterer på, at uddannelsesvalget er deres, spiller forældrene en central rolle i at støtte og vejlede i relation til de unges videre færd efter grundskolen. Alle forældre på tværs af sociale klasser er optagede af, at deres børn får en god uddannelse, og de vil gerne hjælpe og støtte dem i uddannelsesvalget. Mange forældre mangler dog overblik over de forskellige ungdomsuddannelser og er i tvivl om, hvordan de taler med deres børn om uddannelse. Der er således i Danmark et markant gab mellem forældres interesse i at tale med deres børn og deres konkrete viden om muligheder i relation til inddragelse af forældre i vejledningen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Forældres betydning for unges uddannelsesvalg og inddragelse i vejledningen
Forfatter: Mette Pless og Tilde Mette Juul
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Artikel
Omfang: 4
Årstal: 2018