I dette særnummer af Gympæd 2.0 om gymnasiereformen 2017 beskrives Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet følgeforskningsprogram, som går i gang på 40 gymnasier. Lektor Ane Qvortrup leder programmet.

Fokusområde: Overgang og progression

Med et didaktisk, udviklingsorienteret blik retter overgangsproblematikken sig mod at synliggøre dels de erfaringer og ressourcer som eleverne bringer med sig, og dels hvad der er formålet med de gym- nasiale skriveopgaver. Samtidig må man pege på vigtigheden af at understøtte identifikation og engagement i skriveopgaverne ud fra den indsigt at identifikation er en bærende faktor i læring, og at faglig skrivning desuden er central for udvikling af identitet som gymnasieelever.

Det vil også være relevant at anlægge disse tre fokuseringer som et grundlag for skolernes og fagenes progressionstænkning omkring det skriftlige arbejde.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fokusområde: Overgang og progression
Forfatter: Ellen Krogh, Torben Spanget Christensen & Ane Qvortrup
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gympæd 2.0 (17), s. 12-14
Genre: artikel
Omfang: 3
Årstal: 2017