Det er velkendt og veldokumenteret, at den løbende formative feedback er væsentlig for al god undervisning. Hovedindtrykket er også, at alle elever ønsker mere af dette. Det er også hovedindtrykket, at eleverne ikke altid er tilfredse med kvaliteten af den feedback, som de får. For at kunne forstå og hermed forbedre feedback i praksis i gymnasiet er det væsentlig at udvikle gode begreber og have en god forståelse for, hvordan feedback kan begribes. Der findes tre hovedstrømning i teorier om feedback, der hver for sig peger på, hvordan feedback er risikabel kommunikation.

  1. Feedback som dialog
  2. Feedback som transmission
  3. Feedback som konstruktion

Selvom fænomenet feedback er et komplekst begreb, er der imidlertid nogle fællestræk. Det er slet og ret en respons, hvor intentionen er at fremme elevernes læring og udvikling. Uanset om feedback bliver forstået som information om afstanden mellem elevernes faktiske niveau og så det ønskede niveau, eller om feedback bliver forstået som en dialog med støtte til elevernes læring, forekommer vurdering som et afgørende element i en feedbackproces.

Download PDF →

Fakta

Titel: Feedback er ikke bare feedback
Forfatter: Preben Olund Kirkegaard
Institution: Forskning og Viden, University College Nordjylland
Udgivelse: Gymnasieforskning
Genre: artikel
Omfang: 6
Årstal: 2018