Det er en udokumenteret fordom at danske unge bliver stadigt dårligere til at skrive. Hvad der er iøjnespringende sandt, er imidlertid, at stadigt flere danske unge skal leve op til stadigt højere krav om skriftlig kompetence. Det er vitalt, at skriftlighed og skrivedidaktik bliver prioriteret på alle uddannelsesniveauer. I de gymnasiale uddannelser er der nok at tage fat på, som det ses af den aktuelle evaluering “Ny skriftlighed?”. På IFPR er skriveforskning et prioriteret indsatsområde, og vi har netop igangsat forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed. I artiklen fortæller Ellen Krogh om hvordan man i forskningsprojektet har fulgt tre 9. klasser forskellige steder i landet, for at undersøge, hvordan de klarer sig skriftligt i overgangen mellem folkskolen og ungdomsuddannelserne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Faglighed og skriftlighed
Forfatter: Ellen Krogh
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0, 2009 (2), s. 5-7
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 3
Årstal: 2009