Faglighed og skriftlighed (FoS) er titlen på et stort dansk fagdidaktisk forskningsprojekt om skrivning i alle fag. Projektets engelske titel er Writing to learn, learning to write – Literacy and disciplinarity in Danish upper secondary education. Projektet har stor relevans for dette tidsskrifts fagfelt, idet Peter Hobel gennemfører et fagstudie om skriftlighed i religion, og Torben Spanget Christensen gennemfører et fagstudie om skriftlighed i samfundsfag. Hertil kommer, at skriftlig kompetence i høj grad er tværdisciplinær, og dermed af interesse for alle fag.

FoS er et fireårigt forskningsprojekt finansieret af det danske forskningsråd for Kultur og Kommunikation. Projektet forbinder et fagdidaktisk og et sociokulturelt perspektiv på skriftlighed i de gymnasiale uddannelser. To nøglebegreber er didaktisering (Ongstad 2006) og medierende redskaber (Vygotsky 1986, Wertsch 1998). Med det fagdidaktiske perspektiv retter projektet søgelyset mod skriftlighed som medie for didaktiserende praksis i de gymnasiale fag. Med det sociokulturelle perspektiv fokuserer projektet på skriftlighed som et medierende redskab mellem det kognitive, det sociale og det tekstuelle.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Faglighed og skriftlighed - En projektbeskrivning
Forfatter: Torben Spanget Christensen & Peter Hobel
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2011 (1), s. 84-89
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 5
Årstal: 2011