Rapporten er delrapport 3 ud af i alt seks delrapporter.

I denne rapport præsenterer Syddansk Universitet og den af ministeriet nedsatte ekspertgruppe
resultaterne fra en undersøgelse af den faglige udvikling inden for faget fysik i det almene
gymnasium (stx) i perioden 1968-2018.

Undersøgelsen giver svar på følgende spørgsmål:
1. Hvad karakteriserer udviklingen i gymnasieelevernes viden, færdigheder og kompetencer,
herunder i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer i fysik?
2. Hvad karakteriserer udviklingen i undervisningen i fysik mht. viden, færdigheder og kompetencer, herunder i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer i undervisningens
indhold?
3. Hvad karakteriserer det aktuelle niveau i danske gymnasieelevers grundlæggende viden,
færdigheder og kompetencer indenfor fysik?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Faglighed i gymnasiet - Fysik. Delrapport 3
Forfatter: Eva Lykkegaard og Ane Qvortrup
Institution: Institut for Kulturvidenskaber Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, særnummer
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 95
Årstal: 2020