Rapporten er delrapport 5 ud af i alt seks delrapporter. I denne rapport præsenterer Syddansk Universitet og den af ministeriet nedsatte ekspertgruppe resultaterne fra en undersøgelse af den faglige udvikling inden for faget engelsk i det almene gymnasium (stx) i perioden 1981-2018.

Undersøgelsen giver svar på følgende spørgsmål:
1. Hvad karakteriserer udviklingen i gymnasieelevernes viden, færdigheder og kompetencer,
herunder i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer i engelsk?
2. Hvad karakteriserer udviklingen i undervisningen i engelsk mht. viden, færdigheder og
kompetencer, herunder i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer i
undervisningens indhold?
3. Hvad karakteriserer det aktuelle niveau i danske gymnasieelevers grundlæggende viden,
færdigheder og kompetencer inden for engelsk?

 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Faglighed i gymnasiet - Engelsk. Delrapport 5
Forfatter: Sanne Larsen, Ane Qvortrup og Ida Klitgård
Institution: Institut for Kulturvidenskaber Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, særnummer
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 159
Årstal: 2019