Rapporten er delrapport fire ud af i alt seks delrapporter. I denne rapport præsenterer Syddansk Universitet og den af ministeriet nedsatte ekspertgruppe resultaterne fra en undersøgelse af den faglige udvikling inden for faget dansk i det almene gymnasium (stx) i perioden 1968-2018.

Undersøgelsen giver svar på følgende spørgsmål:
1. Hvad karakteriserer udviklingen i gymnasieelevernes viden, færdigheder og kompetencer,
herunder i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer i Dansk A?
2. Hvad karakteriserer udviklingen i undervisningen i Dansk A mht. viden, færdigheder og
kompetencer, herunder i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer i
undervisningens indhold?
3. Hvad karakteriserer det aktuelle niveau i danske gymnasieelevers grundlæggende viden,
færdigheder og kompetencer indenfor Dansk A?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Faglighed i gymnasiet - Dansk. Delrapport 4
Forfatter: Ole Togeby, Peter Hobel, Katrine Haaning, Ane Qvortrup og Anders Kruse Ljungdalh
Institution: Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, særnummer
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 165
Årstal: 2019