Det er svært at forestille sig en hverdag, der ikke indeholder tale og lytning. Mundtlighed er centralt i alle livets forhold. I artiklen præsenteres bogen ’Mundtlighed og fagdidaktik’, der sætter fokus på tale og lytning i en institutionel kontekst, herunder skolen, for at give et bud på den faglige mundtlighed. Fagområdet mundtlighed bliver dels beskrevet i et bredt perspektiv, hvor mundtlighed forstås som en del af den menneskelige natur, dels som et læringsmedie, altså mundtlighedsdidaktik og undervisning i mundtlighed i praksis. 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Faglig mundtlighed og dialogisk undersøgelse
Forfatter: Tina Høegh
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gympæd 2.0 (21), s. 14-18
Genre: artikel
Omfang: 5
Årstal: 2019