Når vi taler om it-fagets metoder er det vigtigt at gøre sig klart, hvad vi mener med ”faget”. I dette notat skelner vi mellem: 1) Professionsfaget: Hvordan er man kreativt og konstruktivt skabende med it? Dvs. hvordan bruges it til at forstå, ændre og skabe produkter, services, processer og organisationer? 2) Forskningsfaget: Hvordan bedriver man forskning indenfor it-faget? Dvs. hvordan tilvejebringer og skaber man ny viden om it? 3) Undervisningsfaget: Hvordan underviser man i it? Dvs. hvordan skaber man effektive læreprocesser i it i f.eks. de gymnasiale uddannelser? For alle tre syn på faget, gælder det, at valget af metoder altid kan diskuteres, og at en given valgt metode altid skal tilpasses den konkrete situation, hvori den anvendes. Indenfor professionsfaget påvirkes valget af systemudviklingsmetode f.eks. af organisationens og projektlederens erfaring og kompetence, udviklernes ditto, time-to-market, tilgængeligheden og kompetencen af de fremtidige brugere, den valgte teknologi osv. Tilsvarende overvejelser gør sig gældende indenfor forskning og undervisning. I det følgende fokuserer vi på fagets forskningsmetoder, men til sidst i noten vender vi tilbage til professionsfaget og undervisningsfaget, og foreslår, at der er betydelige sammenfald i metoderne, hvilket kan udnyttes meget konstruktivt i undervisningen.

Eksternt link →

Fakta

Titel: It-fagets metoder, version 0.3
Forfatter: Michael E. Caspersen & Palle Nowack
Institution: Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet
Genre: Arbejdspapir
Omfang: 10
Årstal: 2013