I denne artikel vil jeg se på fagdidaktik i en diskursanalytisk sammenhæng og forsøgsvis bidrage til at udvide optikken på fagdidaktik som fænomen og virksomhed. En diskurs kan meget overordnet defineres som ”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på” (Winther Jørgensen og Phillips, 1999: 9). Fagdidaktik er i sig selv en diskursiv praksis, der har som iboende formål at udvikle forskellige måder at tale om og forstå undervisning, fag og læring på. Udgangspunktet for artiklen er, at den måde forskellige fagdidaktikske retninger og skoler ’taler’ og ’forstår’ på, også er en diskursiv praksis. Sigtet er dermed med diskursanalysen at etablere et metaperspektiv på fagdidaktik.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fagdidaktiske diskurser: Fagdidaktik som videnskab, som politisk diskurs og som praksisvejledning
Forfatter: Jens Jørgen Hansen
Institution: Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
Udgivelse: CURSIV 2012 (9), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 11
Årstal: 2012