Jeg håber at artiklen som respons på seminarbidrag om fagdidaktisk forskning har bred relevans, da den handler om afklaring af det forskningsfaglige og videnskabsteoretiske grundlag. For at tilgodese behov for eksemplificering bliver de konkrete nedslag senere i artiklen dog koncentreret om et enkelt bidrag, nemlig Nikolaj Frydensbjerg Elfs: Giver det mening at forske i kulturfag? På vej mod et studie af skrivning i dansk og engelsk i gymnasiet. Gennem dette bidrag ser man de karakteristiske henvisninger til flere perspektiver ligesom man aner spændvidden mellem positioner som kan tituleres i kulturteoretiske, fagdidaktiske og læringsteoretiske vendinger, men også i kultursociologiske vendinger.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fagdidaktisk forskning – mellem punkt 0-diskussioner, x-faktorer og kulturbegreber
Forfatter: Karen Borgnakke
Institution: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling,Københavns Universitet
Udgivelse: CURSIV 2012 (9), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 16
Årstal: 2012