Denne responsartikel relaterer sig primært til Frede V. Nielsens artikel Fagdidaktik som integrativt relationsfelt. Den har særlig fokus på fagdidaktikkens autonomi og på fagdidaktikkens indholdsbestemmelse, som jeg vil diskutere nærmere ud fra Wolfgang Klafkis begreb om kategorial dannelse. Desuden kommenteres Nielsens fagdidaktiske model ud fra et spørgsmål om fagdidaktik som segmentering af fagligt indhold. Endelig vil spørgsmålet om fagdidaktikkens repræsentation som semiotisk fænomen blive kommenteret ud fra Sigmund Ongstads artikel Komparativ fagdidaktikk? Eksempler, hypoteser og forutsetninger med henblik på at drøfte en semiotisk forståelse af det fagdidaktiske indhold som indsnit i virkeligheden.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fagdidaktikkens autonomi
Forfatter: Helle Munkholm Davidsen
Institution: University College LIllebælt
Udgivelse: CURSIV 2012 (9), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 11
Årstal: 2012