Tre ind-i-hinanden-gribende, men logisk adskillelige problemfelter, er grundlæggende for forståelsen af fagdidaktik som fænomen og virksomhed og af de vilkår, der gælder i relation til både uddannelse og forskning, nemlig en fag-pædagogik-relation, en teori-praksis-relation og en institutions-relation. I det følgende vil jeg koncentrere mig om fag-pædagogik-relationen. Jeg vil fundere min analyse i en model, der dels systematiserer det analyserede relationsfelt, dels vil åbne for mere eksplicit inddragelse af de to øvrige relationsdimensioner i et videre arbejde. Min hensigt er tillige at frembringe et systematisk grundlag for studiet af forholdet mellem fag og pædagogik (didaktik) i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv (jf. Nielsen 2011a), og det vil jeg eksemplificere hen mod slutningen. Som grundlag for det følgende henvises desuden til Nielsen (2004a, 2004b, 2005). Men først vil jeg med basis i udviklingen på DLH gøre en historisk ekskurs i den hensigt at konkretisere min problemstilling.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fagdidaktik som integrativt relationsfelt
Forfatter: Frede V. Nielsen
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2012 (9), Insitut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 23
Årstal: 2012