Centralt i matematikkens didaktik står bestræbelsen på at udvikle en faglig designvidenskab, hvor det der udforskes gennem design er undervisning i faget. Man kan selvfølgelig straks indvende, at enhver lærer dagligt designer undervisning, uden at hun – eller andre – vil betragte det som en videnskabelig aktivitet. Det er således nødvendigt nærmere at præcisere, hvad vi i denne sammenhæng mener med ”design”, hvad det vil sige at forske i og med sådanne designs, hvilken type af viden det kan føre til, og hvordan det hænger sammen med – fx kan bidrage til – almindelig undervisningspraksis.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Fagdidaktik som faglig designvidenskab
Forfatter: Carl Winsløw
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: In: E. Damberg, J. Dolin, G. Ingerslev, P. Kaspersen (Eds.), Gymnasiepædagogik – en grundbog, pp. 257-266. København: Hans Reitzel.
Genre: Undervisningsartikel
Omfang: 10
Årstal: 2013