Denne rapport er resultatet af et netværks- og analyseprojekt, der samler 10 forskellige skoleudviklingsprojekter om gymnasiefremmede. Udviklingsprojekterne blev gennemført i perioden januar 2011 til juni 2012. Det er 2. runde af udviklingsprojekter under Ministeriet for Børn og Undervisnings indsatsområde ”Faglig udvikling med henblik på øget udbytte for gymnasiefremmede elever”.

Det tværgående netværks- og analyseprojekt er forankret på Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. Projektgruppen består af: Lektor Lars Ulriksen (projektleder), ekstern lektor Aase Bitsch Ebbensgaard og konsulent Christine Holm, alle fra Institut for Naturfagenes Didaktik.
De 10 udviklingsprojekter i 2. runde involverede i alt 19 gymnasiale uddannelser. Nogle projekter blev gennemført af én enkelt skole, andre af skoler i tæt samarbejde om ét projekt og atter andre af skoler i mere løse projektnetværk.

Hvert skoleprojekt blev besøgt to gange af en forsker fra projektgruppen, og desuden blev der afholdt et startseminar for alle projektdeltagere, to skolekoordinatormøder samt en slutkonference d. 23. oktober 2012. På slutkonferencen fremlagde en stor del af skolerne deres erfaringer og resultater i workshopper for deltagerne.

Hver skolerapport består af ca. 15 siders egentlig rapport og et varierende antal bilag, der uddyber problemstillinger, fremlægger undervisningsplaner o. lign. Rapporterne fra de 10 udviklingsprojekter samt denne tværgående rapport er elektronisk tilgængelige på IND’s hjemmeside for projekterne.

I rapporten har vi udvalgt nogle vigtige temaer og vinkler fra de mange rapporter fra 2. runde af udviklingsprojekter om gymnasiefremmede. Der ligger flere og andre væsentlige og interessante pointer gemt i skolerapporterne, og vi vil derfor meget opfordre til, at man læser skolernes rapporter for uddybning.

Rapporten er opbygget i 3 dele. Del 1: Ideer, inspiration og erfaringer. Del 2: Viden om elever og undervisning. Del 3: Konklusioner og fremadrettede perspektiver.

I de to første dele af rapporten lader vi skolernes erfaringer komme til udtryk gennem mange citater fra de respektive projektrapporter, og vi binder resultaterne tematisk sammen gennem kommentarer og tværgående bemærkninger. I tredje del præsenterer vi nogle mere principielle bemærkninger og fremadrettede perspektiver, som vi ser på baggrund af projekterne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fag og gymnasiefremmede, 2. runde: Erfaringer og ideer fra 10 udviklingsprojekter udført i perioden januar 2011-juni 2012
Forfatter: Aase Bitsch Ebbensgaard, Christine Holm & Lars Ulriksen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Projektrapport
Omfang: 59
Årstal: 2012