Artiklen indeholder responskommentarer til Aase Ebbensgaards og Torben Spanget Christensens artikler. Mine kommentarer til de to anførte artikler om henholdsvis samfundsfag og historie og forholdet mellem disse to fag tager udgangspunkt i fagenes historie, idet synspunktet er, at denne historie viser afgørende sider af fagenes kamp for ikke blot at overleve, men også via en bestemt didaktisering at kunne markere sig i en hensigtsmæssig modernisering af både samfundsengagementet og etableringen af forbindelsen mellem traditionen/fortiden og fremtiden. Denne fagudvikling præger også fagenes didaktiske positioner i dag, og det centrale spørgsmål her er da, hvem der i særlig grad påvirkede hvem og i hvilken retning?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: To fag i et symbiotisk konkurrenceforhold
Forfatter: Harry Haue
Institution: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet
Udgivelse: CURSIV 2012 (9), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 10
Årstal: 2012