I responsen på fire artikler bragt i denne udgave af CURSIV demonstrerer jeg nogle af de potentialer, jeg ser for sammenlignende fagdidaktik. For mig at se må det anerkendes, at fag- og fagområdedidaktikker er forskellige, og at de reagerer forskelligt på strømninger i samfund og kultur. Der er både i videnskabsfagene og skolefagene en diversitet i fagenes og områdernes forskellige funktioner i samfundet. Potentialer for sammenlignende fagdidaktik ser jeg i den befrugtning, som de forskellige fagdidaktikker kan indgå gensidigt i. Således ser jeg sammenlignende fagdidaktik som en hjælpedisciplin til de enkelte fag- og fagområdedidaktikker med den hensigt at give de enkelte fag- og fagområdedidaktikker mulighed for at spejle egne behandlinger af centrale spørgsmål og begreber i andres behandlinger.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Færdigheder og produktion af udtryk
Forfatter: Lena Lindenskov
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2011 (7), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 6
Årstal: 2011