I afhandlingen sammenligner Lene Rotne data fra danske og italienske elever. Rotne sammenligner hvordan danske og italienske elever skriver på Facebook, og beskriver forskellene landene imellem. Rotne sammenligner også hvordan danske og italienske elever skriver i stile, og beskriver forskellene landene imellem, og endelig sammenligner Rotne hvordan danske og italienske elever håndterer at skrive henholdsvis på Facebook og i stile, og Rotne beskriver eventuelle forskelle landene imellem. Der er forskelle i skriveprocessen i de to lande idet de italienske elever skriver stile i hånden og skal skrive både en kladde og en endelig udgave og aflevere til læreren, mens de danske elever skriver stile på computeren. Selve processen er forskellig i de to lande fordi de italienske elever er tvunget til at genlæse det de har skrevet i kladden, mens de danske elever skriver direkte på computer og ikke nødvendigvis genlæser det de skriver. Rotne vil komme nærmere ind på forskellene mellem de danske og italienske stile. Endelig viser en ældre komparativ undersøgelse at italienske universitetsstuderende har en større retorisk bevidsthed end danske når de formulerer sig på skrift. Sammenligningen landene imellem gør det også muligt at belyse om nogle mulige karakteristiske træk som fx bandeord eller forkortelser hænger sammen med alder, eller om det snarere er et kulturelt fænomen der eksisterer i Danmark eller Italien. Sammenligningen landene imellem vil bidrage med ny viden der kan vise om den retoriske bevidsthed man fandt hos universitetsstuderende i den ældre komparative undersøgelse, også gør sig gældende blandt hendes informanter.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Facebook og stile - En undersøgelse af hvordan en gruppe danske og italienske unge skriver på Facebook og i stile og derigennem udtrykker identitet
Forfatter: Lene Rotne
Institution: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet
Genre: Afhandling
Omfang: 261
Årstal: 2018