Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet har i foråret 2013 gennemført en evaluering af bioteknologi A som forsøgsfag i stx og htx. Evalueringen gennemføres på vegne af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Evalueringen er struktureret ud fra tre niveauer:

1. Det intenderede niveau. Dette niveau inddrager elementer af den politiske beslutningsproces og analyserer intentionerne med bioteknologi A, som de kommer til udtryk i lærerplaner og eksamenssæt. Det handler om de politiske og didaktiske intentioner bag og forventninger til implementeringen af bioteknologi A.

2. Det implementerede niveau. Dette niveau fokuserer på, ledelsens og lærernes perspektiv på implementeringen af bioteknologi A. Det handler om, hvordan skolerne organisatorisk og administrativt har implementeret bioteknologi A, og lærernes erfaringer med at undervise i bioteknologi A.

3. Det realiserede niveau. Dette niveau ser på lærere og censorers vurdering af elevernes udbytte af bioteknologi A.

Det handler om, hvordan de politiske og didaktiske intentioner for faget realiseres.

På hvert niveau har vi fokuseret på forskelle og ligheder mellem stx og htx. Desuden har vi sammenlignet bioteknologi A med relevante niveauer inden for biologi og kemi i stx og htx.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af bioteknologi A som forsøgsfag på stx og htx
Forfatter: Dorte Christiansen Elmeskov, Jesper Bruun & Jan Alexis Nielsen
Institution: Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 135
Årstal: 2013