I denne rapport undersøger og evaluerer vi projekt Ungeguide 2016-2019, som er et projekt, der er gennemført på Bornholm. Projekt Ungeguide er en samlet betegnelse for flere forskellige indsatser med fokus på unge og ungdomsuddannelse på Bornholm. Ungeguide er udover navnet på projektet også navnet på en konkret indsats i projektet, der har til formål at støtte unge, der er startet på en ungdomsuddannelse. Af andre tiltag og indsatser under projektet, er den målrettede indsats Ung-På-Vej central i projektet. Dette heltidsundervisningstilbud for 15-17-årige, der af forskellige årsager har haft udfordringer og dermed i en kortere eller længere periode har været uden for
grundskolesystemet, har til formål at støtte disse unge til at færdiggøre folkeskolens afgangseksamen og efterfølgende være i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Overordnet set har Projekt Ungeguide ligeledes haft til formål at understøtte etableringen af et fælles sprog blandt de praktikere, der arbejder med unge og uddannelse på Bornholm. Projekt Ungeguide indeholder tre hoveddele:

1) En indsats af samme navn der har til formål at støtte unge, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse. I denne evaluering skelner vi mellem hhv. projekt ungeguide og indsats ungeguide, hvor sidstnævnte refererer til den konkrete
del, hvor der har været fokus på at skabe tiltag, der kan støtte unge i ungdomsuddannelse.

2) Indsatsen Ung-På-Vej.

3) Understøttelse af udviklingen af et fælles sprog gennem udviklingsseminarer for relevante fagpersoner.

Projekt Ungeguide kan overordnet set beskrives som en paraply-indsats, der dækker over en række tiltag, der har haft til intention at støtte ungdomslivet bredt blandt unge på Bornholm. Der har været en central indsats rettet mod unge uden for uddannelse – indsatsen ”Ung på vej” – der har haft til hensigt at hjælpe dem tilbage i uddannelse og som oftest med sigte på en succesfuld reintegration i en passende ungdomsuddannelse. Dertil har der været en bredere indsats, rettet mod alle unge på Bornholm, hvor man igennem etablering af en hjemmeside og en række arrangementer har forsøgt at understøtte et godt ungdomsliv for alle unge på øen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af projekt Ungeguide på Bornholm
Forfatter: Arnt Louw, Niels-Henrik M. Hansen & Katrine Thea Pløger Nielsen
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 91
Årstal: 2019