I august 2009 blev der indført en ny fælles pædagogikumordning for lærere på alle de gymnasiale uddannelser, og det blev besluttet, at ordningen skulle evalueres efter tre gennemløb. Denne rapport præsenterer resultaterne af evalueringen af den nye pædagogikumordning. Evalueringen er rekvireret af Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU).

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009
Forfatter: Katrine Strange (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 77
Årstal: 2013