Forord og indledning

Denne evaluering er foretaget inden for de første seks måneder af ‘den ny hf’. Den betegner derved et øjebliksbillede af en implementeringsproces. Det er vigtigt at holde sig for øje, for det blev tydeligt under kontakten med skolerne, at lærere og ledere parallelt med udmøntningen af reformen lærte nyt. Dette aspekt er underbelyst i denne rapport. Den giver alene et billede af, hvordan arbejdet med at konkretisere reformens strukturer og intentioner så ud i en begrænset periode – og den lægger endog vægten på de punkter, hvor dette arbejde forekommer vanskeligst.

Evalueringen er udført for Undervisningsministeriet af Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.

Undersøgelsens interview er primært foretaget af Elsebeth Lauridsen og Torben Spanget Christensen. Analyserne af det samlede materiale og konklusionerne på baggrund heraf er udført af alle tre forfattere i fællesskab. Den endelige redigering og gennemskrivning af rapporten er foretaget af Peter Henrik Raae.

Tak til lærere, ledere og kursister, der har lagt stemme og tid til.

[…]

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af nydannelserne på det to-årige hf
Forfatter: Peter Henrik Raae, Torben Spanget Christensen & Elsebeth Lauridsen
Institution: *Uddannelsesvidenskab, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 58, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, s. 99-162
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 64
Årstal: 2006