I projektet stilles spørgsmålene: Hvorledes har begreber om almendannelse i relation til de naturvidenskabelige fag sammenhæng med – og hvorledes kan de genfindes i – naturfaglige undervisning og i elevers og kursisters udbytte af denne undervisning i det almene gymnasium  og på hf? Hvilke barrierer for realiseringen af gymnasiereformens intentioner om fremme af naturvidenskabelig dannelse kan identificeres?

Evalueringens hovedkonklusion er, at reformens intention om at naturfagene skal bidrage til elevernes almendannelse er lykkedes, hvilket afspejles i både lærernes syn på deres fags potentialer og i udkommet af undervisningen. Kun 10 % af lærerne mente, at deres undervisning ikke lykkes med at bidrage til elevernes almendannelse. Mange elever derimod, både fra STX og HF, havde svært ved at eksplicitere deres naturvidenskabelige almendannelsesbegreb. Blandt nogle elever kunne man dog finde et komplekst billede af naturvidenskabelige almendannelses-begreber, der både indeholder fagnære, hverdagsnære og abstrakte udsagn.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af naturvidenskabelig almendannelse i stx- og hfuddannelserne
Forfatter: Jens Dolin, Lærke Bang Jacobsen, Sofie Birch Jensen & Bjørn Friis Johannsen
Institution: Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 134
Årstal: 2014