Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har bedt EVA om at gennemføre en evaluering af ungdomsuddannelsen HF-Søfart. I denne rapport fremlægges evalueringens analyser og konklusioner. HF-Søfart er en ungdomsuddannelse på tre år. Den kombinerer en gymnasial ungdomsuddannelse (hf) med en grundlæggende søfartsuddannelse. Uddannelsen skal bidrage til at nå 95-%-målsætningen ved at gøre det muligt og attraktivt at få en hf-eksamen for en gruppe unge, der ellers ikke ville have påbegyndt, endsige gennemført, en ungdomsuddannelse. Den primære målgruppe kan dermed karakteriseres som ikkeboglige drenge. I forlængelse heraf skal uddannelsen øge rekrutteringsgrundlaget for de videregående uddannelser og dermed understøtte 60-%-målsætningen. Set i dette perspektiv henvender uddannelsen sig også til målrettede unge, der ved, at de gerne vil have en maritim officersuddannelse. For branchen og for skolerne er det endvidere et mål i sig selv, at eleverne fortsætter på søfartsuddannelserne og erhvervene i Det Blå Danmark. Uddannelsen har været udbudt siden 1998. Der har indtil 2011 været et optag på i alt 1134 elever. Evalueringen af HF-Søfart vurderer, i hvilket omfang HF-Søfart-uddannelsen lever op til sit formål med fokus på uddannelsens sigte mod videregående uddannelse og på den måde bidrager til at nå 95- og 60-procentmålsætningerne. I den forbindelse vurderer evalueringen, i hvilket omfang og hvordan tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsen og samspillet mellem udbyderne af hf-delen og de maritime uddannelsesinstitutioner understøtter målopfyldelsen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af HF-Søfart
Forfatter: Helene Brochmann (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 65
Årstal: 2013