Almen studieforberedelse (AT) hører til blandt de mest markante nyskabelser i stx under den reform af de gymnasiale uddannelser, der trådte i kraft i august 2005.

I denne rapport fremlægges resultaterne af en evaluering af AT, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Undervisningsministeriet (UVM). Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, der var censorer i AT i 2013, og opfølgende fokusgruppeinterview.

Desuden er der gennemført telefoninterview med fem rektorer, og gruppeinterview
med elever fra tre gymnasier, og endelig indgår der data fra UVM om fagvalg og karakterniveau.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af almen studieforberedelse
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 74
Årstal: 2014