Formålet med den foreliggende rapport er at belyse barriererne for unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse med særlig fokus på unge fra de etniske minoriteter. Baggrunden for undersøgelsen er, at der er et større frafald i ungdomsuddannelserne blandt unge fra de etniske minoriteter end blandt danske unge. Hovedspørgsmålene i undersøgelsen er, hvad er afgørende for de unges valg af uddannelse, hvilke unge afbryder deres uddannelse og hvorfor, samt hvilken rolle spiller kommunernes og uddannelsesinstitutionernes vejledning for de unges uddannelsesforløb. Den foreliggende rapport indgår som et led i velfærdsprogrammet »Polarisation of the Welfare Society and the Funding Crisis«, som er finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og AKF. Undersøgelsen er en forløbsundersøgelse, der tager udgangspunkt i unge i 9. og 10. klasse i 1996 i fire kommuner med en stor andel indvandrere og flygtninge, nemlig Brøndby Kommune, Ishøj Kommune, Karlebo Kommune og Farum Kommune. De unge er fulgt via en årlig spørgeskemaundersøgelse i perioden 1996 til 1999. Der er desuden gennemført enkelte afsluttende interview med de unge.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne – om danske unge og unge fra etniske minoriteter
Forfatter: Jill Mehlbye, Pauline Hagensen & Tue Halgreen
Institution: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Fortolkning
Udgivelse: AKF Forlaget
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 160
Årstal: 2000