Langvarig ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for vores livskvalitet og helbred. Alligevel findes der ikke meget viden om, hvor mange danskere, der føler sig ensomme, og hvad der kendetegner de ensomme. Formålet med denne temaanalyse er at øge vores viden om ensomhed i den danske befolkning. I temaanalysen belyses problemets aktuelle omfang, og der gives en indsigt i, hvor stor andelen af ensomme er i forskellige aldersgrupper og på tværs af forskellige demografiske og sociale forhold. Denne viden kan bidrage til at identificere grupper, hvor behovet for forebyggelse og afhjælpning af ensomhed er særlig stort.

Analysens datagrundlag stammer fra Region Midtjyllands udgave af sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? fra 2013. Temaanalysen viser, at knap 5 % af befolkningen i alderen 16 år og opefter er ensomme. Den viser også, at det at være gift eller at være i arbejde er beskyttende faktorer, når det gælder ensomhed. Der er med andre ord en stærkt forøget risiko for at føle sig ensom, hvis man er ugift, fraskilt eller uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Kigger man på alder, viser det sig, at andelen af ensomme er størst blandt unge (16-29-årige) og de ældste ældre (85+ år). Det er vigtig viden i kampen mod ensomheden. Temaanalysen udspringer af et ønske om at inspirere til nye målrettede initiativer i kampen mod ensomhed. I sidste ende til gavn for de mange, der savner nogen at dele deres liv med.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser
Forfatter: Mathias Lasgaard & Karina Friis
Institution: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet & Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet
Udgivelse: Region Midtjylland CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 28
Årstal: 2015