Ungdomslivet beskrives typisk som socialt, dynamisk og fuldt af muligheder. Ikke desto mindre føler nogle unge sig udenfor og oplever samværet som tomt eller meningsløst. Med udgangspunkt i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse belyser denne artikel ensomhed blandt gymnasieelever fra 46 forskellige skoler. Ensomhed var forbundet med symptomer på depression, angst, selvmordstanker og selvskade samt overvejelser om at stoppe på uddannelsen.

Endvidere var social, familierelateret og kæresterelateret ensomhed forbundet med forskellige psykosociale faktorer og forskellige former for mistrivsel og risikoadfærd. Sammenfattende indikerer undersøgelsen, at ungdomsensomhed er et alvorligt tegn på mistrivsel, og at det er væsentligt at skelne mellem følelser af ensomhed, som knytter sig til forskellige sociale domæner.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Ensom i en social verden
Forfatter: Mathias Lasgaard
Institution: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet
Udgivelse: Psyke og Logos, (nr. 1), 2010, s. 206-231
Genre: tidsskriftsartikel
Omfang: 25
Årstal: 2010