Når gymnasielærergerningen – ligesom store dele af resten af samfundet – er påvirket af forskellige moderniserings- og individualiseringsdiskurser, er det ikke uinteressant, hvordan de sætter sig igennem i forhold til denne gerning. I nærværende afhandling søges samtidens italesættelser og forholdsmåder i forhold til gymnasiegerningen af den grund undersøgt, og afhandlingens overordnede forskningsspørgsmål formuleres således som:

Hvilke tendenser gør sig gældende i samtidens italesættelser af den gymnasiale lærergerning og med hvilke mulige konsekvenser?

Det konkrete sted, hvor jeg „leder‟ efter samtidens tendenser og tager tidens „puls‟ og „temperatur‟, er i pædagogikum i det almene gymnasium. I afhandlingen „lyttes‟ til, hvordan forskellige pædagogikumaktører (kandidater og erfarne lærere), dvs. aktører, som er tilknyttet pædagogikum og samtidig også praktiserer gymnasielærergerningen, italesætter denne gerning. Hensigten er at: “…komme på bølgelængde med en periode og en kultur, som ikke er os for fremmed”. Det vil sige, at jeg retter blikket mod det, aktørerne forholder sig til, samt måden de gør det på. Valget af pædagogikumaktører giver den samlede mængde af italesættelser en såvel praktisk gymnasial som pædagogikummæssig forankring, hvilket giver mig mulighed for at tage „temperaturen‟ i såvel gymnasieregi som i pædagogikumregi. Samtidig giver det mig en chance for at tage „pulsen‟ hos kandidater såvel som hos erfarne lærere, der skal indvie kandidaterne i gymnasielærervirket.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: En socialanalytisk tendensanalyse af samtidens italesættelser af den gymnasiale lærergerning
Forfatter: Dion Rüsselbæk Hansen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 283
Årstal: 2011