Anvendelsen af avancerede symbolske lommeregnere i gymnasiets matematikundervisning giver elever såvel som lærere et værktøj som kan gøre undervisningen mere spændende og lærerig hvis det anvendes korrekt. I artiklen præsenteres en række fordele ved at anvende lommeregneren i den daglige undervisning ligesom to undervisningssituationer omkring grænseværdier og uendelighedsbegrebet skitseres. Især den sidste af de to undervisningssituationer fremmer elevernes personliggørelse af den tilsigtede viden, jf. Teorien om Didaktiske Situationer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: En lommeregnerstøttet tilgang til grænseværdier og uendelighed i gymnasiets matematikundervisning
Forfatter: Martin Sonnenborg
Institution: Næstved Gymnasium og HF
Udgivelse: MONA 2007 (4), s. 35-48, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 14
Årstal: 2007