Indledning

I Lovbekendtgørelsen om gymnasiet står der i §1, at gymnasieskolen i tilslutning til grundskolens 9. klasse i et treårigt forløb giver »en fortsat almendannende undervisning, som tillige giver det nødvendige grundlag for videregående studier…« , og i Gymnasiebekendtgørelsen kan man i §1 læse, at undervisningen i gymnasiet »skal udgøre en helhed og skal sikre, at eleverne får både almendannelse og generel studiekompetence med henblik på at gennemføre videregående uddannelse.«

I rapporten undersøges følgende tre temaer:

  • Hvordan står det ifølge gymnasiets og universitetets aktører til med den faglige kompetence, lysten til at studere og valgkompetencen hos elever i gymnasiet og nye studerende på universitetet?
  • Hvilke kontekster af organisatorisk, læringsmæssig og samfundsmæssig art fremmer eller hæmmer dannelsen af en brugbar studiekompetence hos unge mennesker?
  • Hvilke forandringspotentialer kan i et udviklingsorienteret perspektiv aktiveres med henblik på at styrke gymnasieelevers studiekompetence og universiteternes evne til at modtage nye studerende på en hensigtsmæssig måde?
Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Elev/student - en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence. Bind 1 + 2
Forfatter: Steen Beck & Birgitte Gottlieb
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet; Ørestad Gymnasium
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 31-32, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 360
Årstal: 2002