Forskningsrapport en tager sit empiriske afsæt i tolv skoleprojekter. Disse projekter er valgt ud fra skolernes projektansøgninger og med kriterier om repræsentation af de forskellige gymnasiale uddannelser, en vis geografisk spredning og et fokus på et eller flere af de tre fag, dansk, engelsk og matematik.
Forskningsprojektet har fulgt de tolv skoler, og indsamlet empirien i efteråret 2015 og foråret 2016. Forskningsprojektet er en del af et større ministerielt projekt med fokus på socioøkonomiske referencer og skolernes løfteevne, og har et mere afgrænset fokus på lærernes metoder til forståelse af den enkelte elevs forudsætninger for deres deltagelse i undervisningen. Det handler i denne rapport derfor om et didaktisk perspektiv på faglig progression med udgangspunkt i elevforudsætninger.
Rapportens fokus er lærernes praksis i forbindelse med deres anvendelse af indsamlet viden om eleverne. Rapporten inddrager i denne sammenhæng lærernes refleksioner. Forskningsprojektet handler således om lærernes anvendte metoder, redskaber og didaktiske argumenter, når det gælder konstruktion af viden om henholdsvis den enkelte elevs faglige forudsætninger og lærernes omsætning af denne viden med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglige progression. Udgangspunktet for forskningsprojektet er, at elevforudsætninger ses som et komplekst og dynamisk fænomen, hvor der indgår en såvel faglig som en personlig og social dimension.
Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Elevforudsætninger og faglig progression
Forfatter: Helle Mathiasen, Gitte Holten Ingerslev, Claus Seidelin Jessen & Jens Christian Jacobsen
Institution: Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: IND's skriftserie (48)
Genre: forskningsrapport
Omfang: 72
Årstal: 2016