På Fredericia Gymnasium har der fra efteråret 2013 til efteråret 2014 kørt en række projekter med fokus på formativ evaluering på skriftligt arbejde. De to projekter, der er omdrejningspunktet i denne rapport, er dels et projekt med elevfeedback i dansk i en 2.g-klasse (projekt 1) og dels et projekt med elevretning på tværs af klasser på et 3.g samfundsfag A-hold (projekt 2). Det første projekt kører videre fra sidste år, hvor det indgik i UVM-projektet Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen1.

Fokus i undersøgelsen er helt overordnet, hvilke kriterier der gør sig gældende i forhold til oplevet
relevans af feedback på skriftligt arbejde. Det gælder både i forhold til at give feedback og at modtage den, og i den forbindelse vil der mere specifikt blive fokuseret på temaerne tillid/mistillid og symmetri/asymmetri. Begge projekter arbejder med en kombination af lærer-feedback og elev-feedback og det ene projekt arbejder desuden med elev-feedback på tværs af klasser og til dels også årgange.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Elevfeedback og læring
Forfatter: Gry Sandholm Jensen
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Genre: Projektrapport
Omfang: 32
Årstal: 2015